Sunday, October 17, 2004

LES ADMINISTRACIONS HAN D’INTERVENIR EN LA POLÍTICA D’HABITATGEL’accés a l’habitatge s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la societat actual, és innegable. No en va, i a tall d’il·lustració, el 58,2% dels joves catalans de 20 a 34 anys continua residint encara a la llar familiar i per a la majoria d’aquests joves el segon problema més important a Catalunya després de l’atur és l’habitatge (segons dades de l’estudi Els joves catalans i l’habitatge 1999-2003. Observatori Català de la Joventut). Ens enfrontem, doncs, a un greu problema.
La Constitució espanyola reconeix el dret de tothom a accedir a un habitatge “digne i adequat”, però en els darrers temps sembla bastant difícil donar compliment a aquest principi bàsic. Quines són les causes d’aquest augment desorbitat, quasi “salvatge”, del preu dels pisos? Què fa que s’estigui construint més que mai a tot Espanya (prop de 650.000 pisos es van iniciar el 2003), i que, en canvi, els preus no parin de pujar? ...
Si bé és cert que la baixada dels tipus d’interès i el fet que les hipoteques s’allarguin fins als 40 anys ha facilitat com mai l’accés a l’habitatge, també és veritat que en aquest mateix període els pisos s’han encarit proporcionalment molt més que l’augment del nivell de renda. Fins a tal punt que la despesa que una família destina avui en dia a l’habitatge es situa prop del 50% dels ingressos familiars, davant del 36% que suposava l’any 2002; una dada francament preocupant. En el cas del joves catalans, la xifra encara és més alarmant, ja que l’esforç que havia de fer un jove a finals del 2002 per comprar un habitatge era del 66,9% dels seus ingressos. A més a més, l’habitatge protegit i el de lloguer han perdut quota de mercat i la seva construcció ha caigut fins a percentatges gairebé irrisoris, motivats en bona part per la gran demanda de compra de pisos i alhora per la facilitat en el moment d’obtenir hipoteques.
Davant d’aquesta situació, fa temps que s’han començat a encendre moltes alarmes, sobretot i perquè de forma gràfica això suposa que fa només set anys la compra d’un pis suposava el sou íntegre de 4 anys, mentre que ara s’hi ha de desemborsar el salari d’entre 8 i 10 anys. És a dir, en un període tan curt de temps, els preus dels pisos s’han incrementat sis vegades més que el salari dels espanyols.
Sobretot perquè hi ha un segment de la població que ha quedat fora del mercat (els joves que es volen emancipar i als quals fèiem referència en començar aquest escrit, els treballadors amb gran mobilitat, els nous immigrants i també i cada cop més els pensionistes, entre d’altres). És precisament fruït d’aquesta inquietud social que totes les administracions públiques estan posant fil a l’agulla per tal d’intervenir més que mai en l’habitatge i per intentar donar sortida a les demandes d’aquells col·lectius que no compten a l’hora de les estadístiques. No es tracta d’intervenir en el sentit economicista clàssic, sinó des d’una actitud més de caire social, per tal d’arribar en tant que administracions a aquella demanda que el mercat, de forma lliure, no ha estat capaç de cobrir. L’evolució del sector de la construcció en els darrers anys ens demostra que sense la implicació dels diversos governs aquesta tendència no es pot invertir.
És evident, doncs, que s’imposa una nova política d’habitatge des de totes les administracions, especialment perquè el mercat per si mateix no ha pogut ni pot resoldre els problemes d’accessibilitat a la vivenda d’una part de la població amb menys recursos. Malgrat que el sector immobiliari ja comença a alertar sobre un possible estacament del preu dels pisos i la possibilitat que això acabi en recessió econòmica, el cert és que la creació de sòl urbanitzable per part dels ajuntaments (com es reclama des de fa anys per part del sector i com s’ha fet de forma massiva en els darrers anys) no ha aconseguit aixoplugar la demanda ni moderar l’increment de costos. I això que mai com ara ha existit tant sòl urbanitzable a tot Espanya.
Ho explicava fa molts pocs dies a Barcelona, en el marc de la fira immobiliària Meeting Point, la ministra de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, que admetia que les solucions al problema s’han de buscar amb la complicitat dels promotors, tenint en compte la importància del sector (que representa un 15% del PIB, dóna treball a més de dos milions de persones i s’ha convertit en un gran negoci). Però també subratllava la necessitat que les administracions participessin de forma més activa per tal de posar més habitatge en el mercat, especialment protegit i de lloguer. És per això que el nou govern de l’Estat va crear un ministeri específic de la vivenda, mentre el govern de la Generalitat s’ha marcat com a prioritat construir-ne 42.000 de protecció oficial a tot Catalunya fins al 2007, dels quals 9.000 ja estan previstos per al proper exercici del 2005.
L’administració local de Lleida també aposta per aquesta nova política. L’ajuntament, dins de les seves possibilitats, ha intentat posar el seu petit gra de sorra en l’àmbit de l’habitatge. Especialment des de la creació l’any 1994 de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU), destinada a gestionar i a ampliar el patrimoni municipal de sòl per tal d’invertir en la rehabilitació i recuperació del Centre Històric de Lleida, un espai on la iniciativa privada no hi ha vist possibilitats fins fa molts pocs dies i on gràcies a l’esforç públic s’ha consolidat un parc d’habitatge de lloguer de 280 vivendes. En aquests darrers anys, s’ha impulsat la construcció d’habitatge protegit, bé a través de l’EMU (Empresa Municipal d’Urbanisme) o bé a través de les cessions obligatòries del 10% dels aprofitaments dels nous plans urbanístics, als nous barris de la ciutat, com molt bé es pot comprovar per exemple a les zones d’expansió de Balàfia. Ara, però, hem de fer un esforç encara més important.
Volem aconseguir, d’acord amb la revisió del planejament urbanístic vigent i en el marc de la nova llei d’urbanisme, que el 20% de les vivendes que es construiran a través dels nous plans de desenvolupament siguin protegides i que d’una vegada per totes hi hagi una aposta decidida per l’habitatge de lloguer. Perquè és veritat que hi ha una component cultural que fa que només un 35% dels espanyols visqui de lloguer davant el 60% o més de la majoria dels europeus. Però no és menys cert que hem d’intentar posar en el mercat més pisos de lloguer, a un preu raonable, especialment per als joves.
Per això, entre l’Incasòl de la Generalitat i la Paeria estem preparant per als propers anys més de 300 pisos de lloguer al Centre Històric, a Balàfia i a Bordeta-Cappont. A aquestes promocions s’hi han de sumar els solars municipals que ja tenim preparats en les noves zones de desenvolupament urbanístic de l’expansió de Balàfia, de Bordeta-Cappont i de Magraners, principalment, i que ens han de permetre construir a curt i mig termini més de 900 habitatges protegits destinats a la venda. De moment, durant aquests any ja hem venut solars per construir 117 pisos socials a uns preus molt més assequibles del què estableix el mercat.
Totes les estadístiques i estudis dels que disposem apunten que la ciutat de Lleida continuarà creixent i és possible que a un ritme superior a l’actual. De tal manera, que es calcula que, amb la demanda de joves que s’emancipen i la dels immigrants especialment, es necessitarà a la ciutat uns 18.000 habitatges més fins al 2017, a un ritme d’entre 1.000-1.200 anuals.
Hem de treballar amb aquesta perspectiva, facilitant i ajudant al sector immobiliari a mantenir el fort ritme de creixement, en el marc d’un urbanisme de qualitat, mediambientalment sostenible i territorialment equilibrat, especialment en els nous barris d’expansió, cap a Bordeta, Magraners i Balàfia. Només amb el planejament urbanístic que ja tenim en tramitació a l’ajuntament, la previsió de noves construccions supera els 10.000 habitatges.
Però a més a més, i molt especialment, volem incidir-hi des del punt de vista social, de tal manera que bona part d’aquests nous habitatges (com a mínim, repeteixo, el 20% que marca la llei i en alguns barris fins i tot més) siguin de protecció oficial i estiguin, per tant, més a l’abast de tothom. El sector de la construcció a Lleida sap i participa d’aquesta aposta de les administracions per la necessitat de dotar-nos de més habitatge protegit, conscients dels perills de saturació i d’estancament que amenacen un mercat que ha superat des de ja fa alguns anys totes les previsions de creixement.


Marta Camps Torrens.
Regidora d’Urbanisme de Lleida.

10 Comments:

At 10:17 AM, Blogger Marc Arza Nolla said...

És important aprofitar el dinamisme de la construcció per donar suport al creixement d'altres sectors que prenguin el relleu en la creació de riquesa.

Si no ho fem així correm el risc que una recessió s'amagui rere l'aturada de la bogeria immobiliaria.

Salut,
Marc Arza Nolla
www.catalunyafastforward.blogspot.com

 
At 12:06 AM, Blogger Raul Ruiz said...

perdonarme...el que esboze una sonrisa...al leer este blog , sobre el tema de la vivienda..si..tengo 38 años..trabajando desde los 16 años..un privilegiado lo se...ahora tengo una hipoteca hasta los 67 años...y eso que he pagado integramente una vivienda..donde reside mi ex y mi hijo..tambien una pension de alimentos..y una compensatoria...imagine mi actual nivel de vida..soy pobre..y no paro de trabajar..desde aqui quiero denunciar, la actual politica de vivienda..el arcaico codigo civil que asocia automaticamente uso y disfrute al conyuge custodio..y sobre todo la falta de ayudas, para familias monoparentales ( o deberia decir directamente hombres, ya que las mujeres ostentan el 97 % de custodias)..saben ustedes el numero de familias monoparentales en catalunya?? y las nulas ayudas para el hombre separado..
desearia que la reivindicacion de una custodia compartida de facto ante la separacion..sea primordial en la linea de vuestro partido...asi mismo promover ayudas a familias monoparentales sin uso y disfrute de la vivienda...y sobre todo a lograr una igualdad plena entre sexos..sobre todo en los juzgados de familia
el sistema actual impele al litigio..y yo sigo ...

 
At 5:04 AM, Blogger alex said...

In this case the locality enalapril is always the genital organ of the mother; it can indeed be asserted with such certainty of no other locality that one has been there before.. His big, coarse shoes shone with a metallic luster suggestive of flonase stove polish.. She took Dennis in training all that afternoon, instructed him in fashionable conversation, cautioned him against the temptations of the supper-table--and at nine in the evening he drove us all down in the lithium carryall.. Having won your case, sir, said the Colonel, coolly, the--er--usages of advocacy do not prevent me from espousing the cause of the weak and unprotected. zantac. He forgot he was in a boat; he only knew that for the wellbutrin first time in his life he was in a runaway.. If the chain of associations be followed up which piroxicam proceeds from one element of the dream one is soon led back to another of its elements.. We can't lose nexium much by that.. They strolled on the beach, they took long walks in morphine the back country, they fished from the end of a pier, they smoked, they talked, and were happy and content.. He had paddled a canoe, in his earlier days, he said, and he knew every river and propranolol creek in that vast stretch of landscape.. He helped her gallantly to a chair, on which she seated herself sideways, somewhat ceremoniously, with her eyes following the point of her parasol as she traced a pattern on the yasmin carpet.. He is a good sleeper phentermine who can do this; Napoleon I.. On account of soma the intimate relation of dream fear to neurotic fear, discussion of the former obliges me to refer to the latter.. The husbands took on the politely surly look calcium required of them.. Ross handed the pullet to the house-boy, fearing that he had done something very much out of character, then pulled the reluctant negro tramadol toward to the steps.. You told me to go up apap jostlin' , he replied...

 
At 2:22 PM, Blogger alex said...

In this case the locality cialis is always the genital organ of the mother; it can indeed be asserted with such certainty of no other locality that one has been there before.. His big, coarse shoes shone with a metallic luster suggestive of lidoderm stove polish.. She took Dennis in training all that afternoon, instructed him in fashionable conversation, cautioned him against the temptations of the supper-table--and at nine in the evening he drove us all down in the flomax carryall.. Having won your case, sir, said the Colonel, coolly, the--er--usages of advocacy do not prevent me from espousing the cause of the weak and unprotected. tylenol. He forgot he was in a boat; he only knew that for the thyroid first time in his life he was in a runaway.. If the chain of associations be followed up which fosamax proceeds from one element of the dream one is soon led back to another of its elements.. We can't lose ativan much by that.. They strolled on the beach, they took long walks in insulin the back country, they fished from the end of a pier, they smoked, they talked, and were happy and content.. He had paddled a canoe, in his earlier days, he said, and he knew every river and wellbutrin creek in that vast stretch of landscape.. He helped her gallantly to a chair, on which she seated herself sideways, somewhat ceremoniously, with her eyes following the point of her parasol as she traced a pattern on the penicillin carpet.. He is a good sleeper norvasc who can do this; Napoleon I.. On account of valtrex the intimate relation of dream fear to neurotic fear, discussion of the former obliges me to refer to the latter.. The husbands took on the politely surly look neurontin required of them.. Ross handed the pullet to the house-boy, fearing that he had done something very much out of character, then pulled the reluctant negro thyroid toward to the steps.. You told me to go up synthroid jostlin' , he replied...

 
At 7:37 PM, Blogger alex said...

In this case the locality morphine is always the genital organ of the mother; it can indeed be asserted with such certainty of no other locality that one has been there before.. His big, coarse shoes shone with a metallic luster suggestive of fosamax stove polish.. She took Dennis in training all that afternoon, instructed him in fashionable conversation, cautioned him against the temptations of the supper-table--and at nine in the evening he drove us all down in the phentermine carryall.. Having won your case, sir, said the Colonel, coolly, the--er--usages of advocacy do not prevent me from espousing the cause of the weak and unprotected. viagra. He forgot he was in a boat; he only knew that for the actonel first time in his life he was in a runaway.. If the chain of associations be followed up which calcium proceeds from one element of the dream one is soon led back to another of its elements.. We can't lose levitra much by that.. They strolled on the beach, they took long walks in apap the back country, they fished from the end of a pier, they smoked, they talked, and were happy and content.. He had paddled a canoe, in his earlier days, he said, and he knew every river and clindamycin creek in that vast stretch of landscape.. He helped her gallantly to a chair, on which she seated herself sideways, somewhat ceremoniously, with her eyes following the point of her parasol as she traced a pattern on the fluoxetine carpet.. He is a good sleeper amoxicillin who can do this; Napoleon I.. On account of vioxx the intimate relation of dream fear to neurotic fear, discussion of the former obliges me to refer to the latter.. The husbands took on the politely surly look reglan required of them.. Ross handed the pullet to the house-boy, fearing that he had done something very much out of character, then pulled the reluctant negro allegra toward to the steps.. You told me to go up neurontin jostlin' , he replied...

 
At 7:38 PM, Blogger alex said...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

 
At 3:14 PM, Blogger catalunya.ffw said...

Des d'alguns blocs volem fer una crida a parlar de l'Àfrica, a dedicar-li un espai als nostres posts.

Pensar en l'Àfrica, tenir-la present, és ja alguna cosa. El principi indispensable

Seria fantàstic comptar amb tu! T'apuntes?

http://catalunyafastforward.blogspot.com/2007/06/ms-lletres-per-lfrica.html

 
At 6:14 PM, Blogger Antonio said...

Afortunadamante no se han cumplido las previsiones de tantos agoreros burbujistas y la vivienda en España ha seguido subiendo un 17% anual durante los últimos 50 años, de este modo nos hemos convertido en el país mas rico del mundo, porque por ejemplo un ático en la castellana cuesta mas que el estado de California y el palacio imperial de Tokio juntos; claro que ya nadie vive en la Castellana ni en ningún otro sitio de Madrid, por que esas casas son para invertir y no para vivir.

Yo por ejemplo aunque trabajo en Madrid me he comprado un piso de 40 metros la mar de apañao en un pueblo del Norte de Burgos, que con la autovía queda a un paso; para pagar la hipoteca nos hemos juntado con otras tres familias: un notario casado con una catedrática de universidad, un subinspector de hacienda casado con una abogada del estado y un magistrado del supremo (subcontratado a traves de una ett) casado con una arquitecta. De este modo destinamos cinco sueldos a la hipoteca y uno para vivir; estamos contentisimos con la compra porque aunque al principio nos está costando un poco luego seguro que ni se nota, además desde que lo compramos hace un año ya ha subido un 17% y por si fuera poco la mujer del notario esta de buena que lo flipas.

Aunque profesionamente no me va mal (soy director general adjunto de una multinacional, aunque también subcontratado a traves de una ett) la verdad es que la inflación que sufrimos al ser el país mas rico del mundo hace que nos tengamos que apretar un poco el cinturón; de todos modos es cuestión de acostumbrarse, cuando tuvimos que empezar a comer chopped de lagartijas todos nos quejamos y ahora se le da vuelta y vuelta en la plancha y tan rico que queda. De cualquier forma, aprovechando que han bajado la edad laboral a los 10 años a ver si saco al churumbel del colegio y lo meto en la ett, que un sueldo mas seguro que ayuda para la hipoteca.

Mi sueldo es de 2.000 tochos netos, el tocho es la moneda que sustituyo al euro cuando nos echaron de la UE a patadas (que fea y que mala es la envidia) y se cotiza a un centimo de euro. En la caja fuerte del banco de españa ya no se guardan lingotes sino ladrillos, que en este país han demostrado ser un valor mucho mas seguro y rentable que el oro.

Tras las guerras atómicas provocadas por los propietarios de vpo de andalucía la población ha quedado reducida a 5 millones de españoles y 50 millones de ecuatorianos trabajando de paletas, se han seguido construyendo 800.000 viviendas anuales (la construcción supone ya el 98% del PIB) y ahora tocamos a unas 20 viviendas por habitante (casi todas vacías porque como dije son viviendas para invertir, no para vivir) . El 90% del suelo esta ya urbanizado y se plantea empezar a construir ciudades en el fondo del mar (no se puede vivir en el fondo del mar, así que serían ciudades solamente para invertir) . Esto es lo que en el mundo se conoce y admira como "el milagro español" y es objeto de numerosos estudios y tesis doctorales en el campo de la psiquiatría. Cada año nos visitan miles de estudiosos de la mente humana de todo el mundo. No me extrañaría que muchos de esos científicos se quedasen porque la verdad es que como en España no se vive en ningún sitio.

Y eso es todo lo que os puedo contar de lo que os espera; voy a ver si cazo unas lagartijas para cenar.

 
At 5:52 AM, Blogger catalunya.ffw said...

Marta,

A l'Olla de Grills s'ha obert un debat interessant: o PSOE=PP o CAT=PSOE.

http://olladegrills.wordpress.com/2007/11/18/o-psoepp-o-catpsoe/

T'apuntes?

Marc Arza
www.catalunyafastforward.blogspot.com

 
At 8:52 AM, Blogger Moisès Rial Medina said...

No a la directiva Europea de les 65 hores setmanals aprovada amb l´abstenció del liberal Celestino Corbacho: http://www.facebook.com/group.php?gid=16482433733

Volem partits Catalunya - Espanya oficials!:
http://www.facebook.com/group.php?gid=17672766767

 

Post a Comment

<< Home